Tag: ‘związki’

Ból, lęk i związki w chorobie terminalnej

Autor: nianiaogg

Otrzymanie diagnozy choroby terminalnej to jedna z najgorszych i najtrudniejszych rzeczy jaką można sobie wyobrazić. Świadomość zbliżającej się śmierci zmienia całe życie chorego ( i jego rodziny) i powoduje szereg trudności natury psychologicznej. Zanim dojdzie do akceptacji sytuacji, chory przechodzi przez etapy psychologicznego umierania (Zaprzeczanie chorobie, Gniew, Targowanie się, Depresja – wg. Kübler -Ross), a rola wsparcia i pomocy jaką otrzymuje od rodziny, lekarza i otoczenia jest nie do przecenienia. (więcej…)