Tag: ‘śmierć’

Trudne wybory i ich konsekwencje psychologiczne

Autor: nianiaogg

Decyzja o zaprzestaniu podtrzymywania życia osoby pozostającej w takim stanie zdrowia, który wymaga sztucznego podtrzymywania życia jest niezwykle trudna. Jej konsekwencje mogą odbijać się na emocjach i psychice przez wiele lat. Decyzję taką podejmuje się na jeden z dwóch sposobów – jak pokazują badania przeprowadzone na Uniwersytecie Columbia metody te zróżnicowane są kulturowo a także w różny sposób obarczają rodzinę chorego odpowiedzialnością i powodują różnorodne skutki psychologiczne. (więcej…)

Psychoterapia w chorobach terminalnych

Autor: admin

Czy osobie chorej terminalne może być potrzebna psychoterapia? W jej klasycznej formie nie, ale prawidłowa opieka paliatywna i terminalna zakłada również udzielanie pacjentowi w jego ostatnich chwilach wsparcia i przygotowanie go do odejścia. Pacjenci objęci opieką terapeutyczną znacznie łatwiej znoszą ból – zarówno fizyczny jak i psychiczny, związany z umieraniem.

Ponadto opieka terapeuty, a nierzadko również regularna psychoterapia potrzebna jest rodzinie, która nie umie pogodzić się z faktem odchodzenia bliskiej osoby i przeżywania procesu żałoby. Psychoterapia rodziny umierającego pacjenta ma szanse przygotować ją na to co ma nastąpić oraz dać możliwość godnego i prawidłowego przejścia przez proces żałoby, który umożliwi rodzinie powrót do normalnego, zdrowego życia.