Tag: ‘rzucanie palenia’

Masz depresję? Rzuć palenie na zdrowie

Autor: nianiaogg

Lekarze od wielu lat zachęcają i udowadniają swoim pacjentom oraz całemu społeczeństwu, że koniecznie powinniśmy rzucić palenie. Ich działania bywają skuteczne o czym świadczy malejąca ilość osób palących (do rzucenia palenia zachęcają też coraz wyższe ceny papierosów). Są jednak takie osoby palące, które rzucać palenia, zdaniem lekarzy, nie powinni. Są to pacjenci psychiatrów – czyli osoby chore na depresję oraz z atakami niepokoju. Stanowisko zgodnie z którym rzucanie palenia przez osoby z depresją czy niepokojem mogłoby wywołać pogorszenie się stanu chorego, okazuje się jednak mitem. Osoby z depresją po rzuceniu wcale nie będą czuły się gorzej. (więcej…)