Tag: ‘dyskalkulia’

Matematyczne trudności u dzieci – dyskalkulia

Autor: nianiaogg

Dysleksja w ciągu kilku ostatnich lat zrobiła w szkołach oszałamiającą karierę. Główną zasługę w tej materii możemy przypisać rodzicom, którzy chcąc ułatwić swoim dzieciom życie starają się znaleźć objawy dysleksji również tam, gdzie mamy do czynienia ze zwykłym zaniedbaniem wychowawczym. Mimo starań nauczycieli i psychologów i poszerzaniem wiedzy rodziców o dysleksji, nadal wiele rzeczywistych zaburzeń i trudności w nauce u dzieci nie jest diagnozowanych. Między innymi należą do nich trudności w uczeniu się matematyki. (więcej…)