Tag: ‘choroby’

Mózgowe porażenie dziecięce

Autor: admin

Jednostką chorobową, z którą w swojej praktyce neurolog dziecięcy spotyka się niestety bardzo często, jest mózgowe porażenie dziecięce, czyli różnorodne zaburzenia czynności ruchowych i postawy. Są one skutkiem uszkodzenia mózgu znajdującego się w stadium nieskończonego rozwoju lub też jego zaburzeń rozwojowych. Do uszkodzeń tych dochodzi najczęściej pomiędzy 26 a 34 tygodniem ciąży. W ogólnej populacji dziecięcej, mózgowe porażenie występuje w dwóch przypadkach na tysiąc. Częstość występowania mózgowego porażenia dziecięcego, wzrasta do pięciu procent, w przypadku wcześniaków. Łączenie różnych postaci takich zaburzeń ruchowych w jeden zespół chorobowy, podyktowane jest tym, iż wszystkie dotknięte nimi dzieci mają nie tylko wspólne problemy zdrowotne, ale także problemy wychowawcze i socjalne.

(więcej…)