Tag: ‘bulimia’

Anoreksja bardziej prawdopodobna w wykształconych rodzinach

Autor: nianiaogg

Dziewczynki pochodzące z rodzin, których członkowie są dobrze wykształceni bardziej są narażone na wystąpienie zaburzeń odżywiania. Prawdopodobnie, wynika to z większej presji, jaką są obarczone, w związku z koniecznością spełnienia oczekiwań rodziców lub dziadków. Z jeszcze większym ryzykiem mamy do czynienia wtedy, kiedy dziewczynka nie tylko ma wykształconych rodziców, ale również sama świetnie się uczy.

Związkiem między poziomem edukacji rodziny a anoreksją i bulimią zajęli się badacze ze Szwecji. Przestudiowali oni historię 13,000 osób urodzonych pomiędzy 1952 a 1989 rokiem i dostrzeli, że im bardziej rósł poziom edukacji rodziców i dziadków, tym częściej u dzieci zaburzenia odżywiania stawały się powodem hospitalizacji. (więcej…)

Zaburzenia odżywiania – nowa nadzieja terapeutyczna

Autor: nianiaogg

Leczenie osób cierpiących na zaburzenia odżywiania jest niezwykle trudne. Choroba może trwać latami a psychoterapia często nie przynosi pożądanych efektów. Często występujące nawroty choroby powodują również że trudno jest mieć kiedykolwiek pewność całkowitego wyleczenia. Psycholodzy i psychiatrzy stale starają się znaleźć jakieś nowe rozwiązanie które pozwoli na bardziej efektywną pracę z osobami z bulimią, anoreksją i niespecyficznymi zaburzeniami jedzenia. Głównym, problemem zaś wydaje się być praca z przekonaniami i błędnym obrazem „ja” u chorych. (więcej…)