Tag: ‘badania’

Lustro na siłowni demotywuje kobiety

Autor: nianiaogg

Obraz samego siebie jest dla każdej jednostki niezwykle istotny. Podejmujemy w końcu sporo wysiłku by utrzymać pozytywny obraz siebie, nierzadko zakopując się w górę mechanizmów obronnych, które utrzymują nasz pozytywny wizerunek. Część obrazu „ja” to fizyczna strona nas samych. Od tego jak oceniamy nasz własny wygląd i atrakcyjność zależy w naszym życiu bardzo wiele – począwszy od wyboru kierunku kształcenia, przez dobór partnera, poczucie zadowolenia ze związku aż do konkretnych osiągnięć w karierze zawodowej.

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Amerykański Instytut Psychologii Zdrowia wynika, że nasz obraz może też wpływać na chęć chodzenia na siłownię. A konkretnie, realny obraz (w lustrze) zniechęca kobiety do ćwiczeń na siłowni. (więcej…)

Bieda atakuje mózg dzieci

Autor: nianiaogg

Do kolejnego ciekawego neurologicznie wniosku doszli naukowcy, badając poziom funkcjonowania mózgu u dzieci. W opublikowanych w Journal of Cognitive Neuroscience badaniach pojawił się wniosek, mówiący o tym iż bieda wpływa negatywnie na rozwój mózgu u dzieci doprowadzając do pogorszenia jego funkcjonowania. Badanie stanu mózgu u dzieci (9-10 lat) pochodzących z biednych rodzin i z klasy średniej wykazało, że w pierwszej grupie, w porównaniu do drugiej, mózg wygląda jak po udarze. Stąd wniosek, że bieda – jak choroba – uszkadza mózg.
Szerokie i wielowymiarowe działania wykazują, że dzieci z biednych rodzin, mają szczególnie duże deficyty w zakresie kory płatu czołowego, który odpowiada między innymi za planowanie, umiejętność skupienia się i kojarzenie. (więcej…)

Leki na epilepsję zwiększają ryzyko autyzmu

Autor: nianiaogg

Walproinian sodu, stosowany często w zastępstwie fenytoiny do leczenia napadów toniczno-klonicznych, podawany kobietom w ciąży może wpływać na pojawienie się autyzmu u dzieci – tak wynika z najnowszych badań klinicznych przeprowadzonych przez amerykańskich neurologów.
Wyniki badań nad Depakote, jednym z bardziej popularnych leków przeciwpadaczkowych mogą pomóc wyjaśnić niektóre z przyczyn występowania autyzmu u dzieci. (więcej…)