Depresja w Japonii – Hikikomori

Autor: admin

Specyficzną odmianą depresji, występującą w kraju Kwitnącej Wiśni, jest depresja cywilizacyjna związana z uwarunkowaniami kulturowymi tego regionu świata. Doczekała się ona swojej swoistej nazwy – Hikikomori.

Podstawową różnicą między tą formą trwałego obniżenia nastroju, a jej innymi odmianami, jest znacznie większa zapadalność mężczyzn na zachorowanie. Kolektywna kultura Japonii powoduje ograniczenie decyzyjności u młodych ludzi, którzy zachowywać musza się zgodnie z regułami i zasadami narzuconymi przez starszych. Osoby, które nie mogą poradzić sobie z naciskiem społecznym zaczynają odczuwać poczucie bezsensu życia, a niemożność realizacji własnych celów odcina te osoby od społecznych sytuacji, w efekcie czego unikają one kontaktu ze światem zewnętrznym.

Depresja hikikomori w ekstremalnych sytuacjach doprowadza do sytuacji, w której chory odmawia opuszczenia mieszkania czy domu i jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi i zaczyna żyć nocą, kiedy ma mniejsze szanse na spotkanie kogoś z rodziny czy ludzi w ogóle.

Depresja inwolucyjna

Autor: admin

Jedną z odmian depresji jest depresja inwolucyjna, która bywa również nazywana depresją wieku starczego. Inna nazwa to depresja jesieni życia. Jak sama nazwa wskazuje, dotyka ona osoby w wieku emerytalnym, a jej objawami są: obniżenie nastroju, koncentracja myśli wokół śmierci (przy czym nie mają one charakteru syndromy presuicydalnego, tylko koncentracji wokół spraw związanych z odchodzeniem, umieraniem, czynnościami pogrzebowymi), spadek energii życiowej, a co za tym idzie spowolnienie motoryki oraz poczucie bezcelowości dalszego życia.

Depresja inwolucyjna występuję znacznie częściej u kobiet, co prawdopodobnie jest związane z silniejszym przeżywaniem zmian w obrębie starzenia się ciała oraz częstszą samotnością.

Psychologia Procesu

Autor: admin

Psychologia zorientowana na proces, nazywana również psychologią procesu, pracą z procesem, pracą ze śniącym ciałem oraz POP– od angielskiego Process Oriented Psychology, jest niezwykle ciekawym i innowacyjnym kierunkiem psychoterapeutycznym. Pozwala zarówno na pracę z pojedynczymi jednostkami, jak też z całymi grupami. Twórca psychologii procesu to amerykański psycholog, fizyk i analityk jungowski, dr Arnold Mindell. Stworzony przez niego kierunek, niemal od chwili swojego powstania, czyli od początku lat siedemdziesiątych, jest jednym z dynamiczniej rozwijających się kierunków psychoterapeutycznych.

Psychologia procesu wyrosła z wielu teorii psychologicznych. Najważniejszą wśród nich była psychologia C. G. Junga, oraz teorie informacji i komunikacji. Innymi ważnymi źródłami, z których jej twórca czerpał inspiracje, stały się fizyka, taoizm, alchemia oraz szamanizm.

Ciąg dalszy »