Syndrom „Truman Show”, czyli paranoja telewizyjna

Autor: nianiaogg

Zaburzenia psychiczne przyjmować mogą rozmaite formy. Nierzadko na wykształcenie się kolejnej, wpływ ma nasza cywilizacja i otaczający nas świat. Co zaś obecnie ma na ludzi ogromny wpływ? Telewizja. Nic więc dziwnego, że pojawiło się nowe zaburzenie, które już zyskało sobie roboczą nazwę syndrom „Truman Show”.
Każdy kto widział ten słynny film z Jimem Carry’em domyśla się już o co chodzi. Syndrom Truman Show to nic innego jak jedna z odmian psychozy paranoidalnej, w której choremu wydaje się że jest uczestnikiem telewizyjnego show, bądź jego życie jest sekretnie filmowane przez telewizję i emitowane publicznie. Ciąg dalszy »

Bieda atakuje mózg dzieci

Autor: nianiaogg

Do kolejnego ciekawego neurologicznie wniosku doszli naukowcy, badając poziom funkcjonowania mózgu u dzieci. W opublikowanych w Journal of Cognitive Neuroscience badaniach pojawił się wniosek, mówiący o tym iż bieda wpływa negatywnie na rozwój mózgu u dzieci doprowadzając do pogorszenia jego funkcjonowania. Badanie stanu mózgu u dzieci (9-10 lat) pochodzących z biednych rodzin i z klasy średniej wykazało, że w pierwszej grupie, w porównaniu do drugiej, mózg wygląda jak po udarze. Stąd wniosek, że bieda – jak choroba – uszkadza mózg.
Szerokie i wielowymiarowe działania wykazują, że dzieci z biednych rodzin, mają szczególnie duże deficyty w zakresie kory płatu czołowego, który odpowiada między innymi za planowanie, umiejętność skupienia się i kojarzenie. Ciąg dalszy »

Obłęd udzielony, czyli psychoza reaktywna u dziecka

Autor: nianiaogg

Niektóre zaburzenia, które występują u dzieci i mają znamiona schizofrenii, wcale klasyczną psychozą nie są, jednak trudności w różnicowaniu choroby i postawieniu prawidłowej diagnozy bywają spore i owocują koniecznością przeprowadzania długotrwałej obserwacji zachowań dziecka i wykluczania wszelkich możliwych zaburzeń natury neurologicznej. Dodatkowo sprawę diagnozy utrudnia brak występowania w schizofrenii objawu patognomonicznego, na którym można oprzeć diagnozę.

Jednym z zaburzeń, którego objawy często naprowadzają lekarzy na błędny trop schizofrenii dziecięcej jest obłęd udzielony, nazywany inaczej indukowaną psychozą reaktywną. Ciąg dalszy »

Czy język jest uniwersalny?

Autor: Patrycja

Noam Chomsky

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to w językoznawstwie tryumfy święciła koncepcja tzw. gramatyki generatywnej Noama Chomsky’ego wysunięto również tezę o istnieniu tzw. gramatyki uniwersalnej. Twierdzenie to miało wypływać bezpośrednio z tezy o biologicznym rodowodzie kompetencji językowej homo sapiens, która znalazła się u podwalin generatywizmu.

Według Chomsky’ego istnieć muszą odpowiednie zadatki wewnętrzne na płaszczyźnie fizjologicznej, które decydują o kształcie procesu przyswajania języka przez człowieka, a także o zbiorze cech wspólnych charakteryzujących wszystkie znane języki świata. O ile propozycja Chomsky’ego była wówczas raczej intuicyjna, gdyż jednym z podstawowych argumentów wysuniętych przez tego językoznawcę była łatwość, z jaką małe dziecko przyswaja język pierwotny, o tyle z czasem koncepcja ta ewoluowała w tzw. teorię zasad i parametrów, która na stałe wpisała się osiągnięcia światowej lingwistyki.

Ciąg dalszy »