Archiwum kategorii: ‘Neurologia’

Leki na epilepsję zwiększają ryzyko autyzmu

Autor: nianiaogg

Walproinian sodu, stosowany często w zastępstwie fenytoiny do leczenia napadów toniczno-klonicznych, podawany kobietom w ciąży może wpływać na pojawienie się autyzmu u dzieci – tak wynika z najnowszych badań klinicznych przeprowadzonych przez amerykańskich neurologów.
Wyniki badań nad Depakote, jednym z bardziej popularnych leków przeciwpadaczkowych mogą pomóc wyjaśnić niektóre z przyczyn występowania autyzmu u dzieci. (więcej…)

Neurologia dziecięca

Autor: admin

Choć dr Brudziński zajmował się neurologia dziecięcą już na początku XX wieku, to jako odrębna specjalność lekarska, rozwinęła się ona dopiero po II Wojnie Światowej. Złożyło się na to wiele czynników. Najczęściej wśród nich wymieniane, to spadek umieralności noworodków i niemowląt, który przypadł na lata 40-te i 50-te XX wieku. Zaobserwowano wówczas, iż duża część z tych dzieci cierpi z powodu różnych uszkodzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Uszkodzenia te wymagały stosowania specjalnych, innych niż pediatryczne, metod diagnostycznych, a co za tym idzie również całkiem odrębnych, od tych stosowanych dotychczas, metod leczenia. Neurologia dziecięca, choć jest niezwykle młodą dyscypliną naukową, rozwijała się przez te wszystkie lata bardzo dynamicznie. Działo się tak niewątpliwie, dlatego, iż jej twórcy mogli korzystać z bogatego już dorobku takich nauk, jak biochemia, radiologia, genetyka, czy patomorfologia.

Pierwszy oddział neurologiczny dla dzieci w Polsce, został powołany w roku 1950 przy Gdańskiej Klinice Neurologicznej. Na oddziale tym pracowała późniejsza profesor Zofia Majewska, wówczas pierwszy samodzielny pracownik naukowy, habilitowany w zakresie neurologii w Polsce. Obecnie w naszym kraju istnieje osiem klinik specjalizujących się w neurologii dziecięcej. W roku 1990 powstało Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych. Wyodrębniło się ono z sekcji działających wcześniej przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym, oraz przy Polskim Towarzystwie Neurologicznym. Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych skupia nie tylko wszystkich neurologów dziecięcych działających w naszym kraju. Jego członkami są również lekarze wielu innych specjalności. Łączy ich jedno – wszyscy oni zajmują się dziećmi cierpiącymi na różne choroby układu nerwowego. Od 1991 roku Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych, co pół roku wydaje własne pismo pod tytułem „Neurologia Dziecięca”. Dzięki zawartym w nich artykułom i rozprawom, wszyscy interesujący się tą tematyką specjaliści, mogą zapoznać się z najnowszymi badaniami i osiągnięciami w dziedzinie neurologii dziecięcej. Współcześnie, nauka ta zdobywa, bowiem coraz większe znaczenie.

Neurologia polska

Autor: admin

Początki neurologii polskiej są związane z warszawską i krakowską szkołą neurologiczną. Za twórcę polskiej szkoły neurologicznej, uważa się Edwarda Flatau. To właśnie Flatau, w roku 1894 opublikował pierwszy, nowoczesny atlas anatomii układu nerwowego. Jego kolejna praca, nosząca tytuł Das Gesetz der excentrischen Lagerung der langen Bahnen im Rückenmark, a opublikowana trzy lata później, wciąż uznawana jest za jedną z najważniejszych i najwybitniejszych prac neurologicznych, które ukazały się na przełomie XIX i XX wieku. Flatau odkrył i opisał w niej prawo ekscentrycznego ułożenia długich włókien w rdzeniu nerwowym. Prawo to polega na tym większym przesunięciu włókien nerwowych ku obwodowi, im włókna te są dłuższe. Co ważne, zostało ono nazwane od nazwiska jego twórcy – prawem Flatau’a.

Innym polskim specjalistą, wśród wymienionych powyżej, o którym nie wspomnieć zwyczajnie nie wypada, jest neurolog dziecięcy dr Józef Brudziński (neurologia dziecięca). Jego największe osiągnięcia, to zorganizowanie pierwszego w Polsce, a jednego z pierwszych w całej Europie szpitala pediatrycznego. Szpital ten dr Brudziński założył w roku 1903 w Łodzi i nazwał go Szpitalem Anny Marii. W roku 1909 Brudziński opisał niezwykle ważny objaw zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych u dzieci. Odkrył on, iż dzieci te, ułożone w pozycji na wznak przykurczają zgięte w kolanach kończyny do brzucha w czasie biernego zginania głowy i wystąpienia bólu w karku. Objaw ten nazwano jego imieniem. Siedem lat później dr Brudziński opisał odruchy kończyn dolnych jako objawy podrażnienia i zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych u dzieci po ucisku na spojenie łonowe i kości jarzmowe.

Neurologia

Autor: admin

Neurologia, jest jedną z gałęzi medycyny i zajmuje się różnego rodzaju schorzeniami wynikłymi z uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego. Jej narodziny przypadają na koniec wieku XIX i początek wieku XX. To w tym czasie doszło do oddzielenia się neurologii od psychiatrii. Zapoczątkowało to odrębne nauczanie oraz tworzenie klinik neurologicznych. Jeszcze w wieku XVIII nie było rozgraniczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego od interny. W piśmiennictwie poświęconym historii neurologii, znaleźć można liczne nazwiska uczonych zajmujących się medycyną wewnętrzną. Najbardziej zasłużeni wśród nich, to R.W. Gowers, H. I. Quincke oraz A. Kussmaul.

Pierwszy z nich, neurolog R.W. Gowers skonstruował aparat do oznaczania stężenia hemoglobiny we krwi oraz kamery z siatką do obliczania komórek krwi. Z kolei, H.I. Quicke, choć na co dzień zajmował się fizjologią i hematologią, dokonał opisu obrzęku angioneurotycznego. Ostatni z wymienionych powyżej uczonych, A. Kussmaul poświęcił się badaniu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Warto wspomnieć, iż w procesie powstawania neurologii uczestniczyli również Polacy (neurologia polska). Byli wśród nich, tak znakomici specjaliści, jak Edward Flatau, Samuel Goldflam, Kazimierz Orzechowski, Adam Opalski, Józef Babiński, Władysław Biegański, Józef Brudziński i wielu innych.