Archiwum kategorii: ‘Neurologia’

Padaczka alkoholowa – śmierć była blisko

Autor: admin

padaczka1

Geneza problemu

Historia rozpoczyna się w roku 1999. Wtedy skończyłem liceum, zdałem maturę i poszedłem na studia. Wybór padł na Politechnikę Krakowską. Obrałem stosunkowo łatwy kierunek związany z produkcją ceramiki.

(więcej…)

Bezsenność? A może chłodząca szlafmyca

Autor: nianiaogg

Leczenie bezsenności jest sprawą nader trudną. Pomijając stany chorobowe większość zaburzeń snu związanych jest z nieprawidłową higieną snu. Ta zaś jest wynikiem zbyt nerwowego, pośpiesznego życia, stresu i nierównowagi emocjonalnej. Oczywiście za pomocą różnych metod – np. terapii behawioralno – poznawczej zwiększać można higienę snu, ale nie każdy chory chce poddać się psychoterapii. Być może lekarstwem dla tych osób będzie w niedługim czasie chłodząca szlafmyca. (więcej…)

Nie chcesz chorować na Parkinsona? Jedz jagody!

Autor: nianiaogg

Choroba Parkinsona, która wywołane jest zmianami zwyrodnieniowymi komórek nerwowych znajdujących się w jądrach podstawy mózgu powoduje stopniowy zanik możliwości sprawnego poruszania się i pełnej motoryki ruchów. Dotyka osób starszych – z reguły ok 65 roku życia. Obumierające komórki wytwarzające dopaminę owocują zanikiem połączeń komunikacyjnych w mózgu i w efekcie kontrola czynności ruchowych u chorego jest zaburzona.

Objawy choroby Parkinsona to przede wszystkim sztywność mięśni, spowolnienie ruchów, drżenie ciała, trudności w koordynacji i wykonywaniu ruchów. Leczenie Parkinsona jest o tyle trudne, że praktycznie niemożliwa jest wczesna diagnoza i powstrzymanie zmian zwyrodnieniowych, pierwsze objawi widoczne są bowiem dopiero wtedy, kiedy znaczna część komórek obumrze. (więcej…)

GPS niekorzystny dla mózgu

Autor: nianiaogg

Chcesz zachować dobrą pamięć i utrzymać mózg w dobrej kondycji do późnej starości? Staraj się nie korzystać zbyt często z GPS’a. Tym razem nie chodzi jednak o żadne „fale” które miałyby niekorzystnie wpływać na nasz mózg, ale o atrofie niektorych struktur w mózgu, z których przestajemy korzystać jeśli polegamy na GPSie.

Naukowcy, którzy postanowili sprawdzić w jaki sposób korzystanie z GPS’a wpływa na nasz mózg, najpierw wyodrębnili procesy, które normalnie odpowiadają za wybór drogi przez kierowcę. (więcej…)